takipte kal

Mutlu bir hayat!

KONGRELER

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler
 
Karacan E, İlden Koçkar A, Gökçe E, Foto Özdemir D. Group Therapy For The Mothers Of Children With Separation Anxiety Disorder. 15th International Congress of the International Association of Group Psychotherapy. Istanbul, Turkey, 2003. Abstract Book, p 352.
 
Kılıç B G, İlden Koçkar A, Irak M, Şener Ş, Karakaş S. The Psychometric Properties and Clinical Utility of the Turkish Form of a Cancellation Test in Children. International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. New Delhi, India, 2002. Abstract Book, p.91.
 
Kılıç B G, Şener Ş, İlden Koçkar A, Karakaş S. Information Processing in Attention Deficit Hyperactivity Disorder as Assessed by the Mini Attention Test Battery. International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, New Delhi, India, 2002. Abstract Book, p.140.
 
Kılıç B G, İlden Koçkar A, Irak M, Şener Ş, Karakaş S. Normal Neuropsychological Development in the School-Age Years: Performance on the Stroop Task in 6-11 Year Old Children. International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. New Delhi, India, 2002. Abstract Book, p.141.
 
Kılıç B G, İlden Koçkar A, Irak M, Şener Ş, Karakaş S. Digit Span Changes in 6-11 Year Old Children As Assessed by the Visual-Aural Digit Span Test Revised Form (VADS-R). International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. New Delhi, India, 2002. Abstract Book, p.141.
 
İlden Koçkar Z A, Erdoğan E, Soysal A Ş, Senol S, Gücüyener K. WISC-R profile analysis for the differential diagnosis of ADHD children. The Second International Congress on Pediatrics in the Community (SIPCC), 2000.
 
İlden Z A, Gençöz T. Predicting Anxiety in Adolescents Preparing for the University Exam. ESSOP Annual Congress of the European Society for Social Pediatrics "School Health", 1999.

Erdoğan E, İlden Koçkar Z A, Soysal, A Ş. WISC - R profile analysis for the differential diagnosis of ADHD children. 2nd International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders, 1999.
 
Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildiri Sunumları
 
Kılıç B G, İlden Koçkar A, Irak M, Şener Ş, Karakaş S. Türk İlkokul Çocuklarında Stroop Testi TBAG Formu’nun Standardizasyon Çalışması. 12. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Bildiri Özeti Kitabı, 2002, S. 41.

Kılıç B G, İlden Koçkar A, Irak M, Şener Ş, Karakaş S. Türk İlkokul Çocuklarında Görsel İşitsel Sayı Dizileri B Formu Kullanılarak Ölçülen Bellek Uzamı. IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Bildiri Özeti Kitabı, 2002, S. 173-174.
 
Kılıç BG, İlden Koçkar A, Şener Ş. Sosyal Desteğin Sınav Kaygısı ve Akademik Performans Üzerine Etkileri. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 2001, Bildiri Özeti Kitabı, S. 47.
 
Soysal AŞ, İlden Koçkar A. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Olan Bir Grup Hastanın Yargılama Becerilerinin Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 2001, Bildiri Özeti Kitabı, S. 33.
 
Şener Ş, İlter Z, Karacan, E, İlden Koçkar A. Bir Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğindeki Hasta Hizmetinin Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 2001, Bildiri Özeti Kitabı, S. 35.
 
Gücüyener K, Şenol S, Erdem A K, Serdaroğlu A, Soysal Ş, İlden Koçkar A, Şener Ş. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde kullanılan metilfenidatın epileptik ya da EEG düzensizliği olan hastalardaki etki ve yan etkilerinin araştırılması. II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2000.
 
İlden Koçkar A, Gençöz T. Akademik Başarıda Kişilik Özelliklerinin Rolü: Geçiş Dönemindeki Ergenlerle İlgili Bir Çalışma. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 2000.
 
Soysal A Ş, Erdoğan E, İlden Koçkar A. 6 – 16 Yaşları Arasında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısıyla İzlenen Bir Grup Hastanın WISC-R Profillerinin İncelenmesi. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 2000.
 
İlden Koçkar A, Soysal A Ş, Erdoğan E. 6 – 16 Yaşları Arasında Öğrenme Bozukluğu Tanısıyla İzlenen Bir Grup Hastanın WISC-R Profillerinin İncelenmesi. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 2000.
 
İlden Koçkar A, Soysal A Ş, Erdoğan E. Öğrenme Bozukluğu Tanısında WISC-R'ın Ayrıştırıcılığı. 11. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2000.
 
Soysal A Ş, İlden Koçkar A, Erdoğan E. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Grup Hastanın WISC-R Profillerinin İncelenmesi. 11. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2000.
 
Erdoğan E,Soysal A Ş, İlden Koçkar A. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile Eş Zamanlı Görülen Bozuklukların WISC-R Profili Üzerindeki Yansımaları. 11. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2000.
 
İlden Koçkar A, Soysal A Ş, Alparslan S, Şenol S, Buyan N. Transplantasyon Sonrası Yaşama Uyum: Grup İçerisinde Üç Vakanın Değerlendirilmesine İlişkin Bir Çalışma. 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 1999.
 
İlden Koçkar A, Soysal A Ş, Alparslan S, Şenol S, Buyan N. Transplantasyon Öncesi ve Sonrası Yaşama Uyum: Grup Yaşantısı İçerisinde İki Vakanın Değerlendirilmesine İlişkin Bir Çalışma. 43. Milli Pediatri Kongresi, 1999.

Aylin İlden Koçkar

Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar

Uzmanlık alanı çocuk ve ergen psikopatolojisi olan Prof. Dr. Koçkar bebeklik, okul öncesi, çocukluk ve ergenlik döneminde görülen duygu-durum bozukluklarını araştırmakta ve bu konularda seminer ve danışmanlık vermektedir.

Instagram

×