takipte kal

Mutlu bir hayat!

YAYINLAR

Bilimsel Dergi Yayınları

Kılıç B G, Şener Ş, İlden Koçkar A, Karakaş S. Multicomponent Attention Deficits in Attention Deficit Hyperactivity Disorder.Psychiatry and Clinical Neurosciences, 2007, 61, 142-148.

İlden Koçkar A, Gençöz T. Personality, Social Support and Anxiety among Adolescents Preparing for University Entrance Examinations in Turkey. Current Psychology, 2004, 23 (2), 138-146.

Gücüyener, K, Erdemoğlu AK, Şenol S, Serdaroğlu A, Soysal S, İlden Koçkar A. Use of Methylphenidate for Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Patients With Epilepsy or Electroencephalographic Abnormalities. Journal of Child Neurology, 2003, 18 (2), 109-112.

Demiroğulları B, Bağbancı B, Foto Özdemir D, İşeri E, Gökçe E, İlden Koçkar A, Dalgıç B, Başaklar, A C, Kale N. Dışkı kaçıran çocuklarda barsak ve anorektal bölge fonksiyonlarının davranış ve ilaç tedavisini belirlemedeki yeri: İleriye dönük klinik çalışma. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2007, 21(1), 15-19.

Foto Özdemir D, İşeri E, Gökçe E, Demiroğulları B, İlden Koçkar A, Bağbancı B, Dalgıç B. Enkoprezisi Olan Çocukların Tedavisinde Davranışçı Terapi ve İlaç Tedavisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2005, 12 (3), 121-129.

Kılıç B G, Irak M, İlden Koçkar A, Şener Ş, Karakaş S. İşaretleme Testi Türk Formu’nun 6-11 Yaş Grubu Çocuklarda Standardizasyon Çalışması. Klinik Psikiyatri, 2002, 5, 213-228.

Kılıç B G, İlden Koçkar A, Irak M, Şener Ş, Karakaş S. Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu Kullanılarak Ölçülen Bellek Uzamının 6 – 11 Yaş Grubu Öğrencilerde Gelişimi. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 2002, 10 (3), 243-254.

Kılıç B G, İlden Koçkar A, Irak M, Şener Ş, Karakaş S. Stroop Testi TBAG Formu’nun Türk İlkokul Çocuklarındaki Standardizasyon Bulguları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2002, 9 (2), 86-99.

İlden Koçkar A, Günay Kılıç B, Şener Ş. İlköğretim Öğrencilerinde Sınav Kaygısı ve Akademik Başarı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2002, 9 (2) 100-105.

Soysal Ş, İlden Koçkar A, Erdoğan E, Şenol S, Gücüyener K. Öğrenme Güçlüğü olan bir grup Hastanın WISC-R Profillerinin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri, 2001, 4, 225-231.

Soysal Ş, İlden Koçkar A, Erdoğan E, Şenol S, Gücüyener K. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda WISC-R Profillerinin İncelenmesi. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 2001, 9 (2), 205-212.

İlden Koçkar A, Soysal A Ş, Alparslan S, Şenol S, Buyan N. Transplantasyon Sonrası Yaşama Uyum: Grup Yaşantısı İçerisinde Üç Vakanın Değerlendirilmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2000, 7(3), 182-188.

Şener Ş, Günel N, Akçalı Z, Şenol S, İlden Koçkar A. Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalışma.Klinik Psikiyatri Dergisi, 1999, 2:4, 254-260.

Alparslan S, İlden Koçkar A, Şenol S, Maral I. Marmara Depremini Yaşayan Çocuk ve Gençlerde Ruhsal Bozukluk ve Kaygı Düzeyleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1999, 6(3), 135-142.

Aylin İlden Koçkar

Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar

Uzmanlık alanı çocuk ve ergen psikopatolojisi olan Prof. Dr. Koçkar bebeklik, okul öncesi, çocukluk ve ergenlik döneminde görülen duygu-durum bozukluklarını araştırmakta ve bu konularda seminer ve danışmanlık vermektedir.

Instagram

×